SIARCZAN MAGNEZU KAZAR

siedmiowodny – nawóz krystaliczny, dolistny, 0-1mm i zdjęcie heotahudrat 0-1

SIARCZAN MAGNEZU KAZAR

siedmiowodny – nawóz krystaliczny, dolistny, 1-3mm i zdjęcie 1-3

SIARCZAN MAGNEZU KAZAR

siedmiowodny – nawóz krystaliczny, dolistny, 2-4mm zdjęcie heothydrat 2-4