JURAK PREMIUM jest wapniowym nawozem węglanowym , wytwarzanym w procesie granulacji uprzednio silnie rozdrobnionej, miękkiej skały wapiennej.
.
Granulowana forma nawozu umożliwia łatwe stosowanie go zarówno w dawkach małych , np. 03-0,5 t CaO/ha, jak i dużych ,np. 1,5-2,0 t/CaO/ha.Forma ta pozwala także na bardzo równomierny wysiew zaplanowanej dawki, a tym samym prawidłowy rozkład czynnika odkwaszającego na powierzchni pola.

Wysoka wydajność

Kontakt granul nawozu z wilgotną glebą lub rośliną powoduje ich rozpad i jednocześnie wyjątkowo duże zwiększenie powierzchni reakcji odkwaszanej gleby z substancją odkwaszającą. Cenną cechą tego nawozu jest możliwość stosowania go wyjątkowo bezpiecznie i czysto – bezpyłowo, co eliminuje częste konflikty występujące przy rozsiewie wapniowych nawozów pylistych.

Wysoka wydajność

Kontakt granul nawozu z wilgotną glebą lub rośliną powoduje ich rozpad i jednocześnie wyjątkowo duże zwiększenie powierzchni reakcji odkwaszanej gleby z substancją odkwaszającą. Cenną cechą tego nawozu jest możliwość stosowania go wyjątkowo bezpiecznie i czysto – bezpyłowo, co eliminuje częste konflikty występujące przy rozsiewie wapniowych nawozów pylistych.

Tlenek Wapnia
0 %
Reaktywność
0 %
Liczba zobojętniania
0 %

Dlaczego kreda granulowana Jurak Premium

Surowiec wydobywany z Jury Krakowsko- Częstochowskiej, czysty chemiczne o bardzo drobnym uziarnieniu co wpływa na działanie nawozu.

Jednorodna i wysoka wytrzymałość granulacji. Innowacyjna technologia produkcji chroniona własnym patentem produkcyjnym

Korzyści wynikające z wapnowania

Wyrównuje odpowiednie PH gleby

Utrzymuje przyswajalność potasu, fosforu, magnezu

Chroni rosliny przed chorobami grzybicznymi

Zapewnia dobrą kondycję masy korzeniowej

Usprawnia obieg azotu , siarki zapewniając zaopatrzenie roślin

Zabezpiecza rośliny w większym stopniu przed suszą roślin

Tabela wapniowa