Kontakt

logo

 

4a dane
.
Emial: nawozy@agro-pgn.pl
.

Tel 0048/34/318 68 47
.
Fax 0048/34/318 68 61
.
..
.
.
.
.
.

.
.

.

POLSKA GRUPA NAWOZOWA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Rolnicza 3, 42-160 Krzepice,
Poland

NIP: 574-206-16-66
.
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000672213
Kapitał zakładowy: 720 000,00 zł

.

.